Samtalsmottagning med grunden i KBT

Vi vänder oss till både privatpersoner med önskan om en förändring i livet och företag som vill hjälpa sina anställda att må bättre. 

På LIW kan vi hjälpa till med allt från långvariga problem med alkohol, spel och depression till människor i kris vid exempelvis en separation samt företagsledare som vill utvecklas och få ut sin maximala prestation och samtidigt hitta balans mellan jobb och fritid.

Inget problem är för stort eller för smått för att vi ska kunna hjälpa till med en förändring.  


Kom igång

Våra tjänster

Här följer exempel på vad vi kan hjälpa till med. Målet är att få till en långsiktig förändring där du har verktyg att i framtiden hantera dina problem själv. 

Privata problem

Vi hjälper till med både långvariga och nytillkomna problem med exempelvis oro, ångest, depression, sömn samt beroenden som alkohol, sex, spel, droger och mat. 

Långtidssjukskrivning

Har du varit sjukskriven under en längre tid gör vi tillsammans en plan för en hållbar återgång till arbetet eller studier på den nivå som är aktuellt för dig.

Företagsledare

Stöd till människor som vill utvecklas som exempelvis företagsledare och få ut sin maximala prestation och samtidigt hitta balans mellan arbete och fritid. 

Förändring

Behöver du hjälp att ta dig ur ett dysfunktionellt livsmönster och hitta nya sätt att leva ditt liv för att höja livskvaliteten? Vi finns där vid både stora och små förändringar.  

Övriga tjänster

Vi arbetar med att bygga upp ditt självförtroende och självkänsla. Vi hjälper till i problem i relationen samt vid kriser som exempelvis en separation.