Självkänsla och självbild

Detta är något som ganska ofta blandas ihop. Självkänsla är relaterat till prestation medan självbild är relaterat till mig som person. Man kan alltså ha en hög självkänsla men en låg självbild och tvärtom. Det kan vara vanligt att man har en hög självkänsla knutet till tex jobb osv men att man har en låg självbild. Där är det viktigt att jobba med självbilden, vem är jag när jag inte är chef, man fru, pappa, mamma osv.