Oro och ångest

Oro är ett tillstånd som är ganska vanligt vid tex stress och påfrestande situationer. Ångest är en stark oro eller rädsla som ofta kan ge kroppsliga symtom. Vanliga kroppsliga symtom i samband med ångest och oror är: hjärtklappning, tryck över bröstet och svårt att andas, yrsel, domningar i tex fingrar, muntorrhet och allmän obehagskänsla. 

Ångest kan vara förknippat med tex en situation men den kan också var mer generaliserad, dvs att den till synes inte är knuten till sammanhang eller situation. 

Ångest är vanligt förekommande som symtom till många psykiatriska tillstånd exempelvis vid OCD, Självskadeproblematik, ADHD/ADD, psykossjukdomar osv. 

Ångesten är i sig inte farlig för kroppen även om den är väldigt obehaglig.