Hjälp vid kriser

Kris och sorgereaktioner tillhör livet men ibland behöver vi hjälp att hantera dom olika faserna.  Det kan tex handla om en nära anhörigs bortgång, separation, egen eller anhörigs sjukdom.  Egentligen kan listan göras lång då det är väldigt individuellt hur man hanterar och vad man upplever som kris och sorg reaktion.