Förändra livsmönster

Ibland fastnar man i negativa mönster som kan vara svårt att bryta utan hjälp utifrån. Oftast kan det hjälpa att få lite perspektiv och ifrågasätta vad som gör att man inte kan göra den förändring man vill och behöver göra. Tillsammans går man igenom vad som fungerar bra och hur man vill att det ska vara. Man jobbar fram mål och delmål utifrån klientens önskan. Inga mål är för stora eller för små.