Depression och nedstämdhet

Depressiva besvär är vanliga i samband med tex utmattningsdepression.  Vid lindrig till måttlig depression finns det forskning på att motion i kombination med KBT har en god effekt. I vissa fall kan det även ha samma effekt som medicinering med exempelvis SSRI preparat.  Det som kännetecknar en depression är trötthet som inte går över av sömn, orkeslöshet, att inte känna glädje på samma sätt som man brukar, man blir ledsen och nedstämd, drar sig undan från sociala sammanhang, man kan tappa aptiten.  Man kan även tappa tron och livslusten. Ökad risk för suicidtankar vilket kräver akut hjälp. 

Det är viktigt att ta hjälp vid detta tillstånd då långvarig depression tenderar att försvåra för individen att återkomma i samhället och ökar risken för mer återkommande depressiva tillstånd. 

Vid kroniska depressioner där det kan krävas en medicinering får man bästa effekten om man kombinerar med behandlande samtal.