Beorendeproblematik

Missbruk och riskbruk är ofta väldigt skambelagt vilket ofta gör att man döljer sina problem. Vi kan hjälpa till med riskbruk/riskbruk vid alkohol, spel, droger, sex samt mat. Om man är i behov av läkemedelsbehandling samt blodprovstagning sker det via sin VC. Vi kan bistå med drogscreening om man önskar.  Samtal vid medberoende.