LIW – Du i Centrum

Första steget till förändring börjar nu!

Vid försäljningsfrågor, frågor om vårat utbud eller vid paketlösningar kontakta säljare Hanna Kårenbrand, Tel: 011-4003312

Vid mer specifika frågor kring behandling kontakta behandlare Jennie Windisch, Tel: 011-4003311 

Samtalsmottagning med grunden i KBT

Vår utgångspunkt är att alla individer har en potential till förändring utifrån sina egna unika förmågor.
I KBT arbetar man med sambandet mellan tanke, känsla samt handling och beteende.  Terapin är ett samarbete mellan terapeut och klient där man använder olika tekniker för att få en förändring och hitta mer funktionella beteenden.

Kom igång

Ett samlat koncept

Vi erbjuder ett samlat koncept kring Samtal, Sömn, Fysisk aktivitet samt Kost. Skulle det inte vara skönt att ha allt samlat på 1 ställe?  Vi hjälper privat personer samt föreningar och företag att hitta enkla lösningar för att hitta ett hållbart liv över tid. Allt samlat i en APP. Vi ser idag att många har flera olika lösningar kring detta. Ganska ofta leder det till en kortsiktig lösning som inte håller över tid. Vi kan erbjuda ett koncept skräddarsytt efter dina behov där målet är livsstilsförändring utifrån din livssituation.  Dessa fyra hörnstenar: Sömn, Kost, Fysiskaktivitet & Samtal (mentalcoaching/KBT/stödjandesamtal) ger en bra grund till förändring över tid.

Jag hjälper människor som behöver en förändring

Jag som driver LIW – du i Centrum heter Jennie Windisch och är Steg 1 utbildad KBT-terapeut samt beroendeterapeut med KBT-inriktning. Med lång erfarenhet och kunskap inom psykisk ohälsa samt beroendevård hjälper jag människor med en önskan att förändras.

Terapin är ett samarbete mellan mig och mina klienter, där jag använder olika tekniker för att få en förändring och hitta mer funktionella beteenden. Tillgänglighet är något som jag ser som enormt viktigt och strävar efter att finnas där när du behöver mig.